WSB | rozvoj projektov veterných a fotovoltických elektrární

Spoločnosť WSB sa zaoberá rozvojom projektov veterných a fotovoltických elektrární s integráciou batériových systémov. Takéto riešenia obnoviteľných zdrojov energie umožňujú výrobu zelenej elektriny trvalo udržateľným spôsobom rešpektujúc zásady ochrany životného prostredia.

Náš tím má dlhoročné domáce ako aj medzinárodné skúsenosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a elektromobility, vrátane ich financovania, prevádzky a údržby.

Aktivity

Pozemky

Identifikujeme lokality s potenciálom pre development projektov veterných a fotovoltických elektrární s dôrazom na princípy ochrany životného prostredia. V prípade záujmu sme pripravení posúdiť využiteľnosť vašich pozemkov.

Development projektov

Zabezpečujeme všetky potrebné kroky developmentu projektov, od identifikácie vhodných lokalít a posúdenia potenciálu projektu, až po získanie všetkých povolení potrebných pre samotnú realizáciu výstavby.

Poradenstvo a konzultačné služby

Poskytujeme poradenstvo od vypracovania zámeru projektu až po jeho realizáciu. 

Výstavba

Vykonávame manažment výstavby projektu od počiatočného plánovania až po uvedenie do prevádzky, a to s dôrazom na optimalizáciu nákladov a kvalitu. 

Prevádzka a údržba

Realizujeme komplexné riešenie prevádzky fotovoltických elektrární s cieľom maximalizácie výnosov. 

Predaj elektriny

Bez ohľadu na typ projektu, alebo jeho lokalitu, zabezpečujeme vhodné energetické riešenie šité na potreby každého investora.

Náš tím

Andrej Sršeň

Managing Partner

Andrej dôverne pozná development slnečných a veterných elektrární, ich výstavbu a prevádzku skrz množstva aktivít v regióne CEE ako aj v severských krajinách, kde strávil posledných pár rokov. Popri budovaní infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energie je súčasťou tímu viacerých technologických spoločností zameraných okrem iného na energetickú efektívnosť. Jeho ďalším cieľom je pomoc svojej domovskej krajine – Slovensku – lepšie využívať moderné a inovatívne zelené technológie.

Peter Badík

Externý poradca

V roku 2007 Peter založil jednu z prvých spoločností, ktorá vybudovala desiatky veľkých elektrární z obnoviteľných zdrojov regióne CEE. Je tiež spoluzakladateľom poprednej medzinárodnej spoločnosti zaoberajúcou sa elektromibiltou a komplexnými riešeniami na poli nabíjacích služieb. Zodpovedá za stratégiu, plánovanie a rozvoj podnikania. Pred vstupom do odvetvia obnoviteľných energie Peter pracoval v bankovom sektore.

Ján Lacko

Projektový manažér

V sektore obnoviteľných zdrojov energie pôsobil na rôznych pozíciách od roku 2006. Bol zodpovedný za celý životný cyklus infraštruktúrnych projektov zelenej energie, ako aj za akvizície v medzinárodnej spoločnosti pre región CEE a západného Balkánu. Má na starosti vzťahy s kľúčovými inštitúciami, ako sú orgány štátnej správy a samosprávy, a finančné inštitúcie. Ján je tiež dlhoročným aktívnym členom výkonného výboru Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. 

Kontakt

WSB Invest j.s.a.

Aupark Tower A, Einsteinova 3541/24
851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka

info@wsb.sk


#podpormevietor

Na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Rozhodnite sa, či ste ochotní prijímať súbory cookie z našich webových stránok.